Gadın bədənin müayinə

 

40 yaşadək qadınların tam olaraq müayinəsi
Müayinələrin keçirilmə müddəti: 1-2 gün, müayinələrin nəticəsi 10 gündən sonra.
Müayinə proqramının nümunəsi:

 • Həkimlə söhbət(anamnezin toplanılması, müayinə proqramlarının formalaşdırılması).
 • Geniş laborator müayinələr, qan və sidik, eləcə də yaxmalar .
 • Qarın boşluğunda olan orqanların (qaraciyər, mədəaltı vəzi, öd kisəsi, böyrəklər, böyrəküstü vəz, sidik kisəsi, uşaqlıq və yumurtalıqlar), qalxanabənzər və süd vəzilərinin ultrasəs müayinəsi.
 • Cinsi yolla ötürülməsi ehtimal olunan infeksiyaların müayinəsi.
 • Hormonal status(qadın cinsi hormonları və qalxanabənzər vəzin hormonları).
 • Hormonal kontrasepsiyanın toplusu(xəstənin istəyinə müvafiq olaraq)
 • Genetik pasportun tərtibi,- belə, ki gələcək nəsildə irsi xəstəliklərin, onkoloji problemlərin, şəkərli diabetin və s. inkişaf ehtimalı(xəstələrin istəyinə müvafiq olaraq)
 • Yaxmaların onkoloji müayinəsi
 • Kolposkopiya.
 • Yekun söhbət və müayinələrin nəticələrinin müzakirəsi, tövsiyə olunmuş müalicənin inkişaf proqramının, yaxud da müalicə kursunun təyinatı.

40 yaşdan yuxarı qadınların tam olaraq müayinəsi 
Müayinələrin keçirilmə müddəti: 1-2 gün, müayinələrin nəticəsi 10 gündən sonra.
Müayinə proqramının nümunəsi:

 • Həkimlə söhbət(anamnezin toplanması, müayinə programlarının formalaşdırılması)
 • Geniş laborator müayinələr, qan və sidik, eləcə də yaxmalar .
 • Qarın boşluğunda olan orqanların(qaraciyər, mədəaltı vəzi, öd kisəsi, böyrəklər, böyrəküstü vəz, sidik kisəsi, uşaqlıq və yumurtalıqlar), qalxanabənzər və süd vəzilərinin ultrasəs müayinəsi.
 • Cinsi yolla ötürülməsi ehtimal olunan infeksiyaların müayinəsi.
 • Hormonal status(qadın cinsi hormonları və qalxanabənzər vəzin hormonları).
 • Osteoparoza görə müayinə (qanda kalsiumun təyini)
 • Genetik pasportun tərtibi,-belə ki, gələcək nəsildə irsi xəstəliklərin, onkoloji problemlərin, şəkərli diabetin və s. inkişaf ehtimalı(xəstələrin istəyinə müvafiq olaraq)
 • Yaxmaların onkoloji müayinəsi
 • Kolposkopiya.
 • Yekun söhbət və müayinələrin nəticələrinin müzakirəsi, tövsiyə olunmuş müalicənin inkişaf proqramının yaxud da müalicə kursunun təyinatı.