Massaj və mülaicəvi bədən tərbiyəsi

 

Müalicəvi bədən tərbiyəsi (MBT) potoloji prosesin fəsadlarının qarşısını almaq və əməkqabiliyyətinin tezlikdə bərpa olması üçün müalicə profilaktik məqsədilə bədən tərbiyəsi vasitələrindən istifadə olunan müalivə metodudur.

Bu üsul təbii-bioloji təsirə malik olub, əsasının orqanizmin formalaşması, böyüməsi və inkişafı, sağalma proseslərinin stimullaşmasına səbəb olan hərəkətlərin istifadəsi təşkil edir. Hərəkətin funksiyaları orqanzimin bütün sistemlərinin aktiv fəaliyyətini stimullaşdıraraq, onları inkişaf etdirir, xəstənin ümumi iş görmə qabiliyyətini artırır.

Müalicəvi bədən tərbiyəsi fikiki hərəkətlərin qeyri-spesifik qıcıqlandırıcıların bilavasitə təsiri ilə sinir sisteminin bütün bölmələrinin cavab reaksiyası verməsinə cəlb edir.Biz Sizin uşaqlara qamətin və yerişin düzgün olması, əzələlərin yaxşı inkişafı üçün xüsusi məşğələlər, hamilələr üçün isə doğuşun gedişini yüngülləşdirən və sağlam uşağın həyata gətirilməsinə səbəb olan hərəkət kompleksləri təqdim edə bilərik.

Massaj - müxtəlif xəstəliklərin profilakktika və mülaicəsində ən yaxşı üsuldur. Massaj dəridə qidalanma proseslərini yaxşılaşdıraraq, onu qabıqlanan epidermisdən təmizləyir, tər və piy vəzilərinin funksiyasını stimullaşdırır. İnfiltratların sorulmasına səbəb olur, maddələr mübadiləsini aktivləşdirir, üzv və toxumalarda qaz mübadiləsini artırır. 

Bizim ixtisaslı massajistlərimiz massajın müxtəlif növlərini-klassik, nöqtəvli, seqmentar, vətər-həyata keçirilər. Bizim klinikada həmçinin elektromassajözünü yaxşı doğrulmuşdur

Masajın təsiri altında qan və limfa dövranı yaxşılaşır, limfa və qan damarlarının tonusu normallaşır, yığılma funksiyası yaxşılaşır nəticədə əzələlərizn işgörmə qabiliyyəti və gücü artır. Massaj oynaqlarda qan dövranını yaxılaşdırır, orada yığılmış maye və potoloji çöküntülərin sorulmasını tezləşdiri oynq və bağları möhkəmləndirir.

Bizə müraciəət edin, biz Sizin üçün sərfəli həlli tapa bilərik.

Tel: +994 12 497 09 11 (12, 13) Pediatriya: +994 12 497 11 41, +994 12 497 55 85