Peşə travmaları və şirkətlərin əməkdaşlarının xəstələnmə
 


НBİzim işçilər istehsalat obyektləri rəhbərliklərinin nümayəndələri ilə birlikdə istehsalatda bədbəxt hadisələrin qeydiyyatı, onların tədqiqi ilə məşğul olur, həmçinin istehsalat travmatizminin səviyyəsini azaltmağın yollarını və profilaktik təbirlər planı işləyib hazırlayır. Şirkətlərin istəyinə uyğun olaraq biz istehsalat travmatizmi hallarının araşdırılmasında Azərbaycan Respublikası ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL TƏMİNATI nazirliyinin nümayəndələri ilə birgə iştirak edirik.

İşin əsas hissəsini əməkdaşların müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmə günlərinin qeydiyyatına, təhlilinə, qısaldılmasına yönəlmiş tədbirlər təşkil edir. Vəziyyətə nəzarətin əsas həqiqi mexanizmi müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmənin bütövlükdə və hər bir konkret halda real zaman rejimində tədqiq edilən monitorinqi ,xəstələnmiş işçilərin vəziyyətinin yoxlanılması, onların bir hissəsinin müalicəni əmək fəaliyyəti prosesində davam etdirməsidir.

 

MediClub Azerbaijan Main Operation Office
Ünvan:
 45 U. Hajibeyov St., AZ1010, Baku
Tel.: +994 (12) 97-09-11/12/13
Faks: +994 (12) 498-70-96
E-mail: office@mediclub.az
Occupation Health Services
Person for contact:
 Aygun Babayeva MD
Principal Deputy Medical Director on OH&CA
Tel: +994 (12) 497-09-11 ext.(176)
Cell: +994 (50) 200-06-40
E-mail: a.babayeva@mediclub.az