İş yerində təhlükəsizlik və ergonomik üzrə proqramlar
 İşlərin təhlükəsiz aparılması və modifikasiyası professional xəstəliklərin və travmaların riskini azaldır. MediClub işçilər üçün istehsalın erqonomik qiymətləndirilməsi və təhsil proqramları təklif edə bilər. İşləyənin vəziyyətini seçərkən biz aşağıdakıları nəzərə alırıq:

  • işin fiziki ağırlığı;
  • iş pozasına statik gərginlik;
  • iş zonasında qalma müddəti.
  • işin yerinə yetirilmə prosesinin texnoloji xüsusiyyəti;
  • iş zonasının ölçüləri və bu zonada işləyənin iş prosesində yerini dəyişmə zərurəti;

Biz həmçinin işçinin iş yerinə uyğunluğunu müayinə edə bilirik. Bunun üçün aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

  • Antropometrik uyğunluq — işçinin bədəninin ölçüləri(antropometrik), onun ətrafındakı mühitin təsviri, operatorun iş vaxtı vəziyyəti;
  • Sensomotor uyğunluq  — Müxtəlif növ qıcıqlandırıcıların senzor təsirinə motor reaksiyanın sürətinin qeydiyyatı;
  • Energetik uygunluq — motor əməliyyatların insanın güc imkanlarının idarə edən orqanlarına tətbiq etdiyi gərginliyin qeydiyyatı;
  • ПPsixofizioloji uyğunluq  — insanın müxtəlif rənglərə, rəng qammalarına, verilmiş siqnalların tezlik diapazonuna, formasına və digər təchizatların estetik parametrlərinə reaksiyasının qeydiyyatı .

 

MediClub Azerbaijan Main Operation Office
Ünvan:
 45 U. Hajibeyov St., AZ1010, Baku
Tel.: +994 (12) 97-09-11/12/13
Faks: +994 (12) 498-70-96
E-mail: office@mediclub.az
Occupation Health Services
Person for contact:
 Aygun Babayeva MD
Principal Deputy Medical Director on OH&CA
Tel: +994 (12) 497-09-11 ext.(176)
Cell: +994 (50) 200-06-40
E-mail: a.babayeva@mediclub.az