Əczəxana

 

Bizim əczəxana (apteka) aparıcı formaseftik firmaların məhsullarını əhaliyə təqdim edir. Burada növbə yoxdur. Hər bir alıcıla provizor tərəfindən diqqət göstərilir. Lazimi dərmanların seçilməsinə yardım olunur, onları maraqlandıran suallara məsləhət verilir. Sığortalanmış pasiyetlər təqdim olumuş resept əsasında dərman aıa və ya sifariş edə bilərlər.

Mediclub klinikasının rəhbərliyi tərəfindən dərman pereparatlarının təchizatına xüsusi diqqət verilir.İdxalçı kompaniyaların seçimi zamanı xüsusi tenderlər aparılır və əsas seçim göstəricisi kimi idxal olunan məhsulun keyfiyyətinə fikir verilir. Əczəxanaya daxil olan bütün dərmanlar, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatdan keçməsinə və keyfiyyət sertifikatının almasına görə yoxlanılır.

Hər ay əczıxananın işçiləri tərəfindən idxalçılarla keçirirlər, dərmanların saxlanılma şəraiti, onların normativlərə uyğungəlməsi, həmçinin istehsalçı olan idxalçıya dərmanın nəql olunması qaydaları yoxlanılır. Mediclub əczəxanasında dərmanların düzgüm saxlanılması üçün hər bir şərait yaradılıb.Hərarətin avtomatlaşdırılmış qeydiyyatı aparılan xüsusi soyuducu kameralar vardır. Elektroenerjinin sönməsi zamanı abtomatik olaraq genereatorla işə düşür ki, bu da saxlanma şəraitinin pozulmasının arşısını alır.

Əczəxana İSO 9001-2007 və OHSAS 18000-2009 Beynəxalq standartlaşdırmaya əsasən sertifikasiya keçmişdirş Meduclubda və çatdırılma fəaliyyət göstərir, belə ki, hər hansı bir dərman olmadıqda, onu sifariş edə bilərsiniz. Pasiyentlərin xahişi ilə dərmanalr evə və iş yerinə çatdırılır. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş dərmanların 24 saat ərzində təchizatı mümkündür.

 


Dərmanlar ►►►

Bizim əczızxanada reseptlə və ya onsuz buraxılan bütün farmokoloji qrup dərman vastələri təqdim olunur. Bu ilk növbədə dünyanın qabaqcıl formasevtik kompaniyaları tərəfindən istihsal olunan orjinal (əsli) pereparatlardır. Əczəxana beş min manatlı xəstəyə qulluq vastələri, qida əlavələri, parafarmasevtik məhsullar, psixoterapiyaya aid peyvənd və immunobioloji pereparatlar təqdim edir. Həmçinin satışda sanitariya və gigiyena vastələri sarğı materialları, mineral sular, homeopatrik vastələr, müxtəlif ot dərmanalrı olur .

 

Ağız buşluğuna qulluq ►►►

Bizim əczaxanada pasiyentlər ev şəraitində ağız boşluğuna qulluq etmək üçün dünyanın tanınmış markalarının geniş spektrli məhsullarını əldə edə bilərlər.

 

Kosimetika və ətriyyat ►►►

Kosimetika-kosimetika və formasiyanın qatışığı olub, təkcə dəri, dırnaq və saçlara günəlik qulluğun keyfiyyətini yaxşılaşdırmır, həmçinin müəyyən dərəcədə müalicəvi problemləri həll edir. Bizç əczəxanada təbii ekoloji tmiz ingridiyenkırdın yüksək texnologiyalarla hazırlanmış müxtəlif bədən, üz və saçlara qulluq vastələri təqdim olunur.

 

Qida əlavələri ►►►

Müasir şəhərlərin sakinləri üçün təkcə xarici təzahürlərinin deyil, daxildən də qarşısını almaq öz aktullğını saxlayır.Indi daha çox insanlar antioksidantlar-fotoqocalmanın və piqmentasiyanın qarşısını alan vasitələr qəbul edir, adi çay vəkofenin qəbulundan izotomik çay və kofenin qəbuluna keçirlər ki, bu da şlakları bədəndən çıxararaq müxtəlif xəstəliklərin qarşısını alır maddərlər mübadiləsini yaxşılaşdırır və piylənməyə imkan vermir.