Toksicoximiyavi laboratoriya

 

Suyun kimyəvi müayinəsi.

Müasir avadanlıqda müxtəlif növ suların keyfiyyətini göstərən bir qrup parametrlərin təyini aparılır. Bu müayinənin tərkibinə suyun həm texnoloji göstəriciləri(dəmir, suyun codluğu, permanqanat oksidləşməsi və s.), həm də toksikoloji göstəricilər(nitratlar, fosfatlar, ağır metallar və s.) daxildir 
Biomaterialın götürülmə qaydası:
Müayinə üçün su həcmi 2 litrdən az olmayan şüşə qaba yığılır. Açıq su mənbələrindən (çaylar, göllər) su xüsusi barometr cihazı vasitəsi ilə yığılır. Su kranından isə su 10 dəqiqə buraxıldıqdan sonra yığılır. Nümunələr buzlu konteynerlərdə 2 saat ərzində laboratoriyaya çatdırılmalıdır.:

 


Depakinin(valproy turşusunun) təyini. 

Depakin-müxtəlif növ epilepsiya xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan epilepsiyaəleyhinə dərman preparatıdır. Avtomat analizatorlarda depakinin təyini, epilepsiya zamanı aparılan terapiyanın səmərəliyini qiymətləndirməyə imkan verir. 
Biomaterialın götürülmə qaydası:
Qan saat 12:00-a kimi verilməlidir.

Bizə zəng edin +994 12 4970 911