Fiziki təsir vasitələri

 

Fizioterapiya — fiziki faktorlardan (cərəyan, maqnit sahəsi, lazer, ultrasəs və.s) istifadə olunan müalicə üsullarından biridir. Aşağıda bizim klimikada istifadə olunan fiziki üsulla müalivə metodları haqqında informasiya verilir.Onların üzərinə basmaqla, Siz bu metodların aparılmasına göstərişləri və gözləniləcək müalicəvi effekti dəqiqləşdirə bilərsiniz .

►►►Təyziq-dalğa müalicəsi (TDM)

Aparılmasına göstərişlər
 • Daban “şporası” və ayaqalatı fassit
 • Epikondilit “tennis” dirsəyi, qolf oyunçusunun dirsəyi
 • Artoz, deformasiya edən ostcoartroz
 • Onurğararası disklərin yırtığı
 • Dizqapağı bağı sindromu
 • Kürəkciyin periatropatiyası
 • Osteoxondroz
 • Protezləşmədən sonra ağrı
 • Sınıqlardan sonra bərpa
 • Yastıpəncəlik
Prosedurların müalicəvi effekti
 • Prosedura aparılan nahiyədəmikrodamarların bitişməsi nəticəsində qan divarlarının yaxşılaşdırılması
 • Ağrının azalması
 • Sümük artımlarının, fibroz ocaqlarının dağılması və fraqmentlərinin tədricən sorulması
 • Cismin zədələnmiş freqmentində hərəkətliliyin artması
 • Bağların və vətərələrin fiziki gərginlik, zədələnmələrə qarşı davamlılığının artması

 

 

►►►Palçıq mülaicəsi

Aparılmasına göstərişlər
 • Revmatoid artrit
 • Buristlər, sonovitlər, qığırdaq toxumalarınım potologiyasl ilə bağlı bütün xəstəliklər
 • Ostexondroz
 • Bütün sinir kötükləri, kökləri və kələvlərinin zədələnməsinin fəsadları
Prosedurların nüalicəvi effekti
 • Toxumalarda trofika və miosirkulyasiyanın yaxşılaşdırlması
 • Əzələ liftlərinin möhkəmlənməsi
 • Qığırdaqda metobozim proseslərinin yaxşılaşması

 

 

►►►Lazer müalicəsi

Aparılmasına göstərişlər
 • Axillodiniya
 • Artistlər, bursitlər, sinovitlər
 • Bilək kanalı sindiromu
 • Uzun müddət sorulmayan iri hematomalar
 • Miqren
 • Miozit və yumşaq toxumlarda dərrin ağrı
Prosedurların nüalicəvi effekti
 • Fibrin hüceyrləri ilə zəngin filroblostların aktivləşməsi
 • Ağrıkəsici sakitləşdirici, ödem və iltihabəleyhinə effekt
 • Hüceyrədaxili depadan. CA (kalsiyum) ionlarının xaric olması və udulmasının güclənməsi

 

 

►►►Magnit müalicəsi

Aparılmasına göstərişlər
 • Ostreoaztroz, yüngül və orta aktivliyə malik pevmatoid ostrit
 • Zəif konsolidasiya gedən sümük sınıqları
 • Psoriatik atropatiyalar
 • Sağalmayan yaralar
 • Xroniki venoz çatışmamazlıqlar
 • Varikoz, tromfoflekfit
Prosedurların nüalicəvi effekti
 • Miorelaksasiya
 • Vaskulyarizasiya
 • Sümük və yumşaq toxumalrın sağalmasının tezləşməsi, osteogenezin saxlanılması
 • Antispastik damargenəldici və hipotenzik effekt
 • Damardivarı trombəmələgəlmənin azalaması ilə gedən laxtalanama əleyhinə qan sisteminin stimulyasiyası
 • Tropik yaraların sağalması

 

 

►►►Ultrasəs müalicəsi

Aparılmasına göstərişlər
 • Hemartroz, durğunluq əlamətləri
 • Dayaq-hərəkət aparatında zədələnmələrin nəticələrinin həmçinin oynaqlarda, əzələlərdə bağlarda əməliyyatdan sonra bərpa dövründə kompleks müalicə
Prosedurların müalicəvi effekti
 • Diffuziya və asmos proseslərinin hüceyrə membranlarının keçiriciliyinin fermentativ proseslərinin gedişi intensivliyinin oksidləşmə, turşu-qələvi müvazinətinin hüceyrlərinin elektrik oktivliyinin dəyişməsi
 • Toxumaların tənəffüzünün stimulyasiyası
 • Spozmolitik, sorucu təsiri

 

 

►►►Elektrofrez

Aparılmasına göstərişlər
 • Osteoxondroz
 • Fəqərəarası yırtıqlar
 • Sümük əlavələri (ostefitlər)Hallux Valqies
 • Osteoparoz
 • Oynaqların xəstəlikləri
Prosedurların müalicəvi effekti
 • Qığırdaq və bağların elastikliyini artırır
 • Yırtıqlara sorucu təsir edir
 • Toxumaların dərin qatlarına dərman vastələrinin ağrısız yeridilməsi

 

 

►►►Densterapiya

Aparılmasına göstərişlər
 • Miozit
 • Fəqərəarası yırtıqlar
 • Zədələnmələrin nəticələri
Prosedurların müalicəvi effekti
 • DENS-cihazların çüalanması sinir impluslarının generasiyasının aktivləşdirərək toxumaların torfikasını bərpa ediv, innervasiyasının yaxşılaşdırır

 Yüksəkixtisaslı mütəxəssislər Sizin üçün şəxsi müalivı proqramı seçə bilər. Son illərin elmi axtarışlarına əsaslanan cihaz müalicəsinin geniş imkanları, fizioterapevtik faktorunun seçilməsində incə yanaşma və proseduraların lazımi qaydada aparılması Sizə müsbət nəticə əldə etməyə imkan yaradır.

Fifoterapiya ənənəvi müalicəyə tabe olmayan bir çox vəziyyətlərdə kömək m edir və onu tamamlayır.

Bizə zəng edin, biz Sizin üşün işləyirik.

Bizə müraciət edin, biz Sizə uyğun həlli tapa bilərik.

Tel: +994 12 497 09 11 (12, 13) Pediatriya: +994 12 497 11 41, +994 12 497 55 85