Ümümi praktika (sonu)


Klinikamızda müasir kliniki protokollardan istifadə edilməsi müalicə müddətlərini qısaldır və müalicənin nəticələrini yaxşılaşdırır. Bizim briqadalarımızın çağırışda olarkən konsultasiyalar aparmaq, müalicəni təşkil etmək, müayinələr icra etmək və laborator analizləri götürmək imkanı var ki, bu da daha operativ sürətdə və ardıcıllıqda xəstənin təqib etməsinə nəzarət fürsəti verir

Biz ambulator müalicədə olan pasiyentlərlə daim telefon əlaqəsini aktiv istifadə edirik. Belə fəaliyyət pasiyentlərimizlə münasibət və müalicənin ardıcıllığını yaxşılaşdırır.

Klinikamızın stasionar şöbəsi individual palatalar təqdim edir. İl ərzində 759 pasiyent hospital yardım alır. Evdə təşkil olunan stasionar Sizin adət etdiyiniz mühitdə, əzizlərinizin yanında, adi ailə həyat ritmini pozmayaraq bütün lazımi yardımı almaq imkanı verir. Ambulator cərrahiyyə texnoloqiyalarından istifadə klinikada qısa müddət qalmağı və müalicəyə olan məsrəfi azaltmaq və müdaxilələrin az travmatik olmasını kombinə etmək imkanı verir.

Əsas səhifəyə qayıtmaq