Şirkətin missiyası
 

Biz belə hesab edirik ki, ölkəmizin hər bir vətəndaşı bərabərhüquqludur və hər bir şirkət bizim bu gün yaşayıb, yaratdıgımız, sabah uşaq və nəvələrimizin yaşayıb yaradacagı Azərbaycanımızın bu günü və gələcəyi ücün məsuliyyət daşıyır. Bizim şirkət – həmfikirlərin elə kollektividir ki, onlar yaxşı başa düşürlər ki, öz bacarıq, biliklərini , profesionalizm və istedadlarını biznesin əsas aparıcı qüvvə oldugu məkanda daha parlaq, hərtərəfli biruzə verə bilərlər.

MediClub hər bir işcisi yaxşı bilir ki, onun işinin nəticəsi birbaşa bizim pasientl’rin və müştərilərin tələbatlarının göstərilən tibbi yardımın keyfiyyətiylə qane edilməsindən, şirkətin irəli sürdüyü təkliflərdən , şirkətin menenjmentindən, göstərilən tibbi servisin daim yaxşıılaşmasının qaygısına qalan konkret icracılardan asılıdır. İnkişafın əsas istiqaməti - özünün irəli məqsədəyönlü hərəkəti ,müştəriəri və pasientlərlə düzgünlük əsasında qurulmuş münasibətləri, idarəcilik və profesional ambisiaların həyata kecirilməsinin ardəcəllıgı , keyfiyyətlə göstərilən tibbi yardım və başqa xidmətlərlə i fərqlənən mövqeyə nail olmaqdır. Bu istiqamət idarəedici sistamin təkmilləşdirilməsinin yüksək səviyyəsi, fəaliyyət standartlarına müasir münasibət və işcilərin yüksək professinallıgı nəticəsində təmin olunur.

Şirkətin təşkil olundugu ilk gündən götürülmüş kurs yönəlmiş daxili profesional normalara və etik prinsiplərə riayətə dogru istiqamətlənmiş məqsədimiz bizim korporotiv müştərilərə və pasientlərimizə keyfiyyətli tibbi yardım və yüksək səviyyəli xidmət təminatı verir. Daxili proseduralara piayət işcilərin profesional fəaliyyətlərini yüngülləşdirir,yaradıcı fəaliyyət ücün asudə vaxtı artırır. Şirkət müntəzəm olaraq iş standartları və alqoritmlərini təkmilləşdirir . Texnoloji proseslərdə və idarəcilik sistamində istənilən dəyişiklik öz əksini adminstraniv və istehsalat tədbirlərində tapır.


Təşkilatin prinsipləri:


  1. Biz bizim pasientlər və korporativ müştərilər ücün işləyirik və münasibətlərimizin istiliyini qoruyaraq,onların istəklərini qabaqcadan nəzərə alıb, onlara öz cervizimizi təklif etməyə can atırıq.
  2. Şirkətin sahibi və personal – bir komandadır. Biz ümumi məqsədə - biznesimizin daha da cicəklənməsin catmaq ücün birgə calışırıq, və biz profesionallıgımızı hər işdə güzgünlüyü, bir komandada calışmagı, bir- birimizə qarşılıqlı hörməti yüksək qiymətləndiririk.
  3. Bizim iş adamları bizim biznesdə həmkarlarımızdır. Biz öz iş adamlarımızla münasibətlərimizi düzgünlük , üzünmüddətli və qarşılıqlı mənfəətlər əsasında qururuq.