Şirkətin strategiyası
 

Şirkətin strategiyası — bizim yardımımızın keyfiyyətinin, onun spektrinin iscilərin ixtisasının daim yüksəlməsi və yeni texnologiyanın tətbiqi hesabına artmasıdır. Biz innovasiya tərəfdarıyıq, biz həmkarlarımızı və qarşı tərəfi yeni ixtiralara və qabaqcıl ideyaların həyata kecirilməsinə dogru stimullaşdırırıq. Biz şirkətin daxilində yaradıcı fəaliyyət oyadan, bilik və vərdişləri daim təkmilləşdirən isci atmosfer təşkil edirik.

Şirkətin strateji məqsədi:  — daim LIDER mövqeyini və profesional səhnədə EKSPERT adını saxlamaq.

Müvəffəqiyyətin amilləri: tibbi xidmətin həcmi və keyfiyyəti., təklif etdiyimiz xidmətlərin həcmi və dolgunlugu.

Bizim bazarda imicimiz: — pasientlərin və korporativ müştərilərin tələblərinə məsuliyyətlə cavab verən, öz münasibətlərində aşkarlıq və düzgünlüyə riaət edən ixtisaslaşmış mütəxəssislərin profesional komandası.

Mənəvi dəyərlərimiz bizdən tələb edir ki, nəiyn bahasına olursa, olsun asılı olmayaq, dövlətə ,fiziki və hüquqi şəxslərə mümünasibətdə həmişə qanunlara riayət edən,kompromisə getməyən , düzgün, layiqli olaq. İşimizin daxili standartları pasientlər, korporativ müştərilər və həmkarlarımızla qarşılıqlı münasibətdə etika, dientoloqiya və missiyamızla qırılmaz tellərlə baglıdır.